Identiteit

Een evangelisch IKC is uniek in Dordrecht. Maar wat houdt evangelisch onderwijs in? Op dit deel van de pagina vindt u meer informatie over hoe wij onze evangelische identiteit vormgeven. 

De schoolnaam

De naam Eden is gekozen voor onze school omdat God, de Bedenker en Maker van alles, begon met de mens in de hof van Eden. God laat zich zien als een goede God die relatie wil met mensen. Hij wandelde immers met Adam en Eva in de hof van Eden. Door de kruisdood en opstanding van de Here Jezus en de komst van de Heilige Geest kunnen wij weer een relatie hebben met God en met Hem wandelen.

Ons verlangen is dat de kinderen, naast het opdoen van kennis, leren een relatie met God en elkaar te hebben zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Dat kinderen in hun verdere leven aangesloten zijn op de Onderwijzer Zelf.

De pijlers

De christelijke identiteit van Eden hebben wij samengevat in vijf principes: 1. Liefde Uw kind leert liefde te ontvangen en te geven. God is liefde. 2. Vertrouwen Uw kind leert vertrouwen op God. God is betrouwbaar. 3. Goed Nieuws Uw kind leert uitdelen wat God zegt. God heeft Zijn Woord gegeven.  4. Sterk Uw kind weet wie hij is in Gods ogen. Gods kracht is in ons werkzaam. 5. Uitblinken Uw kind heeft unieke talenten. God heeft ons bestemd tot Zijn glorie. 

Onderwijsomgeving

Ons team wil eraan bijdragen dat de kinderen trots zijn op wie ze zijn en op de gaven die zij hebben gekregen, ongeacht het niveau waarop zij functioneren. Door ruimte te creëren voor persoonlijke aandacht; samen bidden, samen zorgen is Eden een plek die wellicht vergelijkbaar is met het opvoedingsklimaat bij u thuis.

Gebedsgroep

Enkele malen per week komen ouders bij elkaar om samen te bidden voor de school. Deze ouderactiviteit werkt heel veel goeds uit in de school. Behalve dat ze bidden voor de kinderen, het team en de schoolorganisatie doen ze ook het nodige om de onderlinge betrokkenheid van iedereen in de schoolsamenleving te versterken.