Open dag - 12 februari

Eden is het enige evangelische IKC in Dordrecht. Wij geloven in goede opvang en goed onderwijs. De Bijbel, zingen en gebed zijn belangrijke pijlers van onze evangelische identiteit en ons denken en handelen.


Op woensdagochtend 12 februari, tussen 9.00 en 12.00 uur, nodigen we u van harte uit om kennis te maken met onze school. Een mooi moment om de sfeer te ervaren, rondgeleid te worden en kennis te maken met onze leerkrachten en ons onderwijs.

Op evangelisch IKC Eden:

- werken leerkrachten met oog en aandacht voor uw kind;

- staan we voor goede leerresultaten;

- dagen we leerlingen uit hun talenten maximaal te ontwikkelen;

- is de bijbel de basis van ons onderwijs en delen we dagelijks ons geloof in de Here Jezus Christus;

- bieden we thematisch onderwijs;

- hebben we aandacht voor een goede doorgaande lijn van peuters naar kleuters.


U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op 12 februari op IKC Eden!

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.