Over ons IKC

Ieder kind is uniek, talentvol en niet te vangen in gemiddelden. Op De Regenboog mogen kinderen echt zijn wie ze zijn en kunnen ze zich op hun eigen tempo ontwikkelen vanuit hun eigen talenten. Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling van 2-jarige peuter naar 12-jarige schoolverlater. Met de christelijke identiteit als basis samen met anderen ontdekken, leren en groeien in een veilige omgeving middenin de samenleving.

Ons IKC is onderdeel van Stichting H3O, de grootste opvang- en onderwijsorganisatie van Dordrecht. Bij ons vind je alles onder één dak: peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

Hier staan en gaan we voor

Gezien worden

Uw kind staat centraal. Wij kijken voortdurend naar hem/haar. Wij willen uw kind zien en hem/haar daardoor goed leren kennen. We weten waar zijn/haar behoeften liggen en sluiten ons onderwijs daarop aan.

Professioneel

Wij weten wat goed onderwijs inhoudt. Onze mensen zijn onze experts en kunnen met veel deskundige zorg en aandacht uw kind alle benodigde handvatten en kansen aanreiken die hij/zij nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Ontplooien

Wij geloven in unieke kwaliteiten van kinderen en onszelf. Ieder kind blinkt uit in zijn unieke kracht. Wij geloven in hem/haar! Wij zetten onze eigen talenten in om kinderen hun talenten en kwaliteiten te laten ontdekken en ontwikkelen. Zijn wie je bent maximaal ontwikkelen: daar gaan wij voor!

Eerlijke kansen

Eerlijke kansen voor ieder kind, daar gaan wij voor! Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goede resultaten behalen. Optimaal ontwikkelen op je eigen niveau en tempo. Daar helpen wij ze bij!

Toegewijd

Wij hebben een sterke liefde voor ons vak. Dat zie je terug in hoe wij met onze leerlingen omgaan. Ambitieus, betrokken en positief. Samen

Wij hechten veel waarde aan een veilige en positieve leeromgeving. Daar werken we dagelijks aan. In veiligheid verbinden met jezelf, elkaar en de omgeving in en om de school. Met elkaar vormen we een maatschappij. Verbinden met respect voor elkaars eigenheid en identiteit is de basis om betekenisvol te kunnen zijn in deze maatschappij.

Wij bieden

Wij bieden passend onderwijs voor uw kind middels een uniek onderwijsconcept waarin uw kind echt centraal staat.

Groeien op jouw manier en tempo

Jezelf zijn, samen met anderen

Gericht op de maatschappij van de toekomst

Op De Regenboog werken we in units, spelen peuters en kleuters regelmatig met elkaar, zijn onze leerkrachten vakspecialisten, krijgt uw kind extra ondersteuning van onze onderwijsassistenten, gym van een vakleerkracht en hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met u als ouder/verzorger. Samen gaan we voor een optimale ontwikkeling van uw kind!

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar de pagina peuters, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

Praktische informatie

Schooltijden

Op De Regenboog werken we met een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn alle kinderen op school van 8.30 - 14.30 uur. Op deze dagen lunchen alle kinderen op school en spelen zij tussen de middag buiten. Op woensdag zijn alle kinderen van 8.30 - 12.30 uur op school.

Alle dagen gaat de deur om 8.15 uur open voor de inloop.

Jaarplanning

In de jaarplanning vindt u alle vakanties en vrije dagen, maar ook de datum van het schoolreisje, de schoolfotograaf en andere bijzondere gebeurtenissen.

Schoolgids Voor uitgebreide praktische informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.