Aanbod en organisatie evangelisch IKC

Binnen Evangelisch IKC Eden is er een evangelische peuteropvang, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang gerealiseerd. Daarom zijn we een IKC; een integraal Kindcentrum. 

Hieronder leest u meer over: 

  1. Stichting H³O
  2. Evangelisch Integraal kindcentrum
  3. Aanbod en organisatie binnen de school

Stichting H³O

Evangelisch IKC Eden maakt deel uit van de Stichting H³O, te Dordrecht. Stichting H³O vertegenwoordigt tien christelijke integrale kindcentra, een aantal losse opvanglocaties en een school voor speciaal basisonderwijs. Op het Insula College van Stichting H³O, kunt u terecht voor voortgezet onderwijs op vmbo, mavo, havo of vwo niveau. 

De stichting ondersteunt de locaties om kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 goede opvang en goed onderwijs te bieden en met deskundige zorg en aandacht te begeleiden bij een maximale en persoonlijke ontplooiing.  

Op de website van de stichting leest u meer over Stichting H³O, waaronder het beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens. 

Evangelisch Integraal Kindcentrum (IKC)

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, speelzaal en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder heeft u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten: het integraal kindcentrum met evangelische grondslag (IKC). 

Stichting H³O maakt het u gemakkelijk door in overleg de opvang snel en goed te regelen. Onze kinderopvang is van hoge kwaliteit, flexibel en toch heel voordelig. 

Vakantieweken en vrije dagen worden door de school aan de voorschoolse en buitenschoolse opvang doorgegeven. U hoeft dit als ouder dus niet zelf te doen. Opvang tijdens deze dagen wordt in rekening gebracht, behalve voor studiedagen van IKC Eden. Via onderstaande links vindt u informatie over tarieven en vakanties: