Adressen en namen van contactpersonen en instanties

Directie

Mevr. Margriet Lansink
ikceden@h3o.nl

Peuterspeelzaal

Janine Bastiaans, Josee Hermans
peuteropvangebseden@h3o.nl

BSO

Josee Hermans
bsoebseden@h3o.nl

Kinderopvang

Leonie Bax (Stichting H3O)
Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H3O: Leonie Bax, tel. 078 890 5000

Oudercommissie

Contact via SchouderCom

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding Robert de Heer (voorzitter), Erwin Kroeskop, Marieta Pieter Personeelsgeleding Japke Weerheim, Jorien van der Klok, Miranda Eenkhoorn Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Kees Stam Contact via SchouderCom

Vertrouwenspersonen

Dhr. Brian Jelier
contact via SchouderCom

Externe vertrouwenspersoon

Mevr. C.M. Rovers en Dhr. K. Rovers
Postbus 2563300 AG Dordrecht
tel Dhr. K. Rovers: 06-53589542
tel Mvr. C.M. Rovers: 06-53686304

Onze stichting

Stichting H³O
Kolfstraat 120
3311 XL Dordrecht
Postbus 151
3300 AD Dordrecht
tel: 078-8905000
secretariaat@h3o.nl
www.h3o.nl

voorzitter van het College van Bestuur:
de heer J. Ramaker.
Voorzitter van de Raad van Toezicht:
de heer Ir. R.A. van der Wal

Insula college

Locatie Halmaheiraplein (havo/vwo)
Halmaheiraplein 5
3312 GH Dordrecht
tel. 078-8905400
insulacollege.ha@h3o.nl

Insula college

Locatie Leerpark (vmbo)
Leerparkpromenade 3003312 KW DordrechtTelefoon: 078 890 5100
insulacollege.lp@h3o.nl
www.insulacollege.nl

Insula college

Locatie Koningsstraat (mavo)
Koningstraat 294
3319 PH Dordrecht
tel. 078-8905200
insulacollege.ks@h3o.nl
www.insulacollege.nl

Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs

Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)
www.onderwijsinspectie.nl

Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs
Postbus 694
2270 AR Voorburg
tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld
0900-1113111

Vragen over onderwijs

0800 - 8051 en op www.50tien.nl

Overige naschoolse opvang en kinderdagverblijven

De Kleine BurgtSingel 4433311 HH  078-6145848
BambinoSpuiweg 693311 GV  078-6111102
ProkinoBurg. de Raadtsingel 93a3311 JG   078-6485555

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Postbus 619
3300 AP
078- 6398090

Schoolarts

Armina Malchasian
Alle jeugdgezondheidszorg valt onder Careyn:
078- 7111712

Ouder-kind-coach

Mar-wil Jansen
Contact via IB-er

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht

Museumstraat 67
3311 XP Dordrecht