De school

Achtergrond, voorzieningen, schoolgrootte en schooltijden

Achtergrond en locatie

'Evangelische basisschool Eden' werd op 1 augustus 2013 onderdeel van Stichting H³O, te Dordrecht. Lees meer


De schoolnaam Eden heeft direct te maken met de visie en missie van de school. God is de Bedenker en Maker van alles en begon met de mens in de hof van Eden. God laat zich kennen als een goede God en gaat een relatie aan met de mens. In Eden leert de mens van God en ontvangt een verantwoordelijkheid. Door het werk van Jezus Christus en door de uitstorting van Gods Geest mogen wij weer vrij tot Hem komen, van God leren en verantwoordelijkheid dragen voor schepping en samenleving. 


De school ligt op een prachtige locatie aan de Willem de Zwijgerlaan 2 in Dordrecht. Goed bereikbaar vanuit Dordrecht en omstreken. De gemeente levert ook vaak een bijdrage aan leerlingenvervoer. Meer informatie daarover vindt u op de website van uw gemeente.

Schoolgrootte

De school telt rond de 200 leerlingen en is groeiende. De leerlingen komen vanuit alle delen van Dordrecht en omgeving. Ouders kiezen bewust voor evangelisch thematisch onderwijs en zijn zelf afkomstig uit diverse kerkgenootschappen. Er is een actieve betrokkenheid bij de school en een hoog verwachtingspatroon van het evangelische onderwijsconcept.

Schooltijden

Op onze school werken we met een continurooster. Dit doen we omdat er kinderen te ver van school wonen om tussen de middag naar huis te kunnen gaan. De school verzorgt de overblijf tussen de middag in samenwerking met de ouders.