Inhoud

De school

Informatie over de achtergrond van Eden en praktische zaken.

Visie, missie en waarden

Wij geloven in goed onderwijs.

Het team

Betrokken, enthousiaste medewerkers waar we trots op zijn!

Organisatie

Evangelisch thematisch onderwijs en opvang onder één dak.

Leerlingenzorg

Een passende onderwijsplek voor ieder kind.

Ouders

Over onze communicatie met ouders, OR en de MR.

Resultaten

Kwaliteitsontwikkeling, het leerlingvolgsysteem en rapportage.

Praktische zaken

Over onder meer feesten, activiteiten, protocollen en verzuim.

Adressen

Namen en adressen van contactpersonen en instanties.

Contact

Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan.

Locaties

Waar u ons en andere de H³O-schoollocaties kunt vinden.