Ouders en de school

Voor sommige onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouders.-

Ambassadeurs voor de school en klankbord voor de directie. -

Schakel tussen de ouders, schoolleiding en het

bestuur.-

Overleg tussen MR-leden van alle H³O scholen

Gebedsgroep van ouders die bidden voor Eden

De groepsleerkracht als eerste aanspreekpersoon.

Voor overleg tussen de scholen van Stichting H³O.

Een initiatief van en voor ouders-

Communicatie-platform voor school en ouders

Aan onze school is een ouder-kind coach gekoppeld.