Ouders en de school

Voor sommige onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouders.-

image

Ambassadeurs voor de school en klankbord voor de directie. -

image

Schakel tussen de ouders, schoolleiding en het

bestuur.-

image

Overleg tussen MR-leden van alle H³O scholen

image

Gebedsgroep van ouders die bidden voor Eden

image

De groepsleerkracht als eerste aanspreekpersoon.

image

Voor overleg tussen de scholen van Stichting H³O.

image

Een initiatief van en voor ouders-

image

Communicatie-platform voor school en ouders

image

Aan onze school is een ouder-kind coach gekoppeld.